تبریز - 15 بهمن ماه 1393

بلوار شهریار - تالار همایش های ملی و بین الملل تبریز

 1st National Conference on Cyber Space and Cultrual Changes (CSCC 2015)

امروزه فضای سایبری و سایر امکانات مهندسی فناوری اطلاعات، تاثیرات شگرفی بر جوامع داشته و می توان ادعا کرد که شناخت بیشتر از مهندسی فناوری اطلاعات، شناخت بیشتر در امور اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می شود. لذا بررسی و مطالعه تاثیرگذاری صنایع فناوری اطلاعات بر جریانهای اجتماعی و فرهنگی، خود مقوله ای مهم محسوب شده بطوریکه اندیشمندان و مسئولین گرامی نیز بارها نگرانی­ها و انتظارات مورد نظر خود را در این زمینه مطرح نموده اند. هدف  اين کنفرانس مطالعه و بررسي کالاها و محصولات سايبري فرهنگي و تاثيرگذاري آنها  بر تحولات فرهنگي جامعه است. با توجه به اينکه صنعت اينترنت و جهان مجازي به سرعت در حال گسترش است، لذا تاثيرگذاري ارتباطات بر ارزش­هاي اجتماعي نيز به سرعت در حال گسترش مي­باشد. در نتيجه تبديل ارزشها به ضد ارزش يا برعکس تبديل ضد ارزشها به ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي شتاب نگران کننده اي يافته است.

با توجه به اینکه تحولات فرهنگی ناشی از عصر اطلاعات بر همه اقشار جامعه تاثیر گذار خواهد بود، لذا اتخاذ سیاست ها و شیوه های درست فکری و عملی در این راستا نیاز به هم اندیشی و هم آوایی مسئولین و اندیشمندان گرامی دارد. در همين راستا دبیرخانه دائمی کنفرانس تلاش مي­نمايد با اتکاء به نظرات و عقايد محققين و دانشمندان حوزه­ هاي سايبري، فرهنگي و اجتماعی، موضوعات مهم فرهنگی- سایبری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد و اميد است نتايج ارزنده و موثري حاصل گردد.

باید توجه داشت که امروزه همه شهروندان یک جامعه در یک رویارویی نرم با سایر فرهنگ ها و تمدن ها قرار دارند و برای حفظ هویت ملی و مذهبی خود و نیز برای کسب موفقیت بیشتر در این رویارویی،  نیازمند اندیشیدن و تولید محصولات فرهنگی بومی هستند.

 

Powered by: Sahand CMS