برگزار کنندگان و مشارکت کنندگان در کنفرانس:

 شرکت ارتباطات صنعت قلم فراهزاره بیستون

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

دانشگاه تبریز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات  ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت - انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران

دانشگاه پیام نور استان زنجان

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

دفتر نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده

مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

Powered by: Sahand CMS